Active Reklam AB – Det här är vi!
Vi är ett företag beläget i Skåne 15 km utanför Kristianstad i egna lokaler. Vi är ett fullsortimentsföretag inom reklam och tryck med egen produktion. Vi trycker i egen regi i offset, screen, relief, skyltar, bildekor, digitaltryck, storformat, visuella produkter och affischer i en eller flera färger. Vi har egen atelje för original och fotosättning. En bra efterbearbetningspark för ex plock/häft/fals, stansning, bigning, numrering, falsning, perforering, limning, inbindning etc. Våra kunder finns över hela landet, – stora som små. Lagerhållning av tryck och reklamprodukter till våra kunder.

 

Detta kan vi göra för att kapa era kostnader:
Eftersom vi använder oss av olika trycktekniker, kan vi använda samma original till flera olika trycktekniker, på så vi sparar Ni startavgifter, tid, frakter etc. genom att Ni endast behöver oss som Er leverantör. Vårt sortiment är brett och täcker de flesta behov, en del är säsongsbetonat. Vi trycker på det mesta när det gäller plåt-papper-textil-plast-glas. Vi levererar kostnadsfritt hem till Er med egen turbil för Er som bor i närområdet, övriga levererar vi med Schenker till självkostnadspris.

Alla våra priser gäller exkl moms.

Många säljer reklam—men trycker inte själv, Vi producerar själv och därför kan vi hålla våra  låga priser och styra leveranstider! Vi har en väl fungerande logistikavdelning, där vi kan erbjuda Er att vi lagerhåller Era mest frekventa trycksaker, reklamprodukter så att de finns för omgående leverans.

 

Lagerhållning och Logistik:
Trycksaker och reklamprodukter som Ni använder ofta och som Ni själv inte vill lagerhålla, kan vi vara det perfekta valet. Vi ser till att produkterna finns på lager färdigtryckta för omgående leverans. Kostnaden kan många gånger bli lägre, då vi ser på helårsförbrukningen. Lagerkostnaden står vi för—produkterna faktureras efter leverans. Vi lägger tillsammans upp ett sortiment som passar Er, och har Ni kontor på olika ställe blir det betydligt enklare för Er själva,  då var och ett ställe kan sköta sina beställning om så önskas. I det stora hela får Ni samma profil, kostnadsfritt. Tag kontakt med Peter Lindh 044-545 25, 070-63 545 25 så berättar han mer hur det fungerar.

 

Historia:
Vi startade (1982) med screentryck, 1987 var det dags för offsettryck, 2004 var det dags för storformat. Vi är unika i vår sammansättning, vi trycker både i screen, tampo, offset, boktryck, relief, digital och storformat. Vi flyttade till nya lokaler 1 augusti 2008, beläget på Byvägen i Gualöv. Mellan augusti och december 2010 byggde vi till ytterligare. September 2012 skaffade vi en Heidelberg GTO som vi skall köra torroffset i 4-färg i. Enligt expertis skall resultatet bli bättre med detta system.